SAKRAMENT BIERZMOWANIA

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA W DIECEZJI LEGNICKIEJ

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA 

Wymagane dokumenty do zawarcia sakramentu małżeństwa:

 1. Metryki chrztu – wydane nie wcześniej niż 3 miesiące temu
 2. Ostatnie świadectwo religii – koniec szkoły średniej lub zawodowej
 3. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego
 4. Zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak przeszkód do zawarcia małżeństwa (3 egzemplarze), wydawane są na 3 miesiące przed terminem ślubu
 5. Zgoda proboszcza parafii panny młodej na ślub w naszej parafii
 6. Dowód osobisty

Do spisania protokołu przedślubnego należy zgłosić się minimum 3 miesiące przed ślubem.

Termin spisania protokołu przedślubnego ustala się indywidualnie z kapłanem w kancelarii.

 

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

Do udzielenia chrztu św. wymagane są następujące dokumenty:

 1. Akt urodzenia dziecka z USC
 2. Zaświadczenie dla chrzestnych wydane przez proboszcza swojej parafii
 3. Dowody osobiste rodziców
 4. Akt małżeństwa lub zaświadczenie o ślubie kościelnym – sakramentalnym
  Prosimy o przybycie obojga rodziców

Sakramentu chrztu św. udziela się w niedzielę o 13.00 zazwyczaj w ostatnią niedzielę miesiąca. Chęć ochrzczenia dziecka należy zgłosić na miesiąc przed terminem w kancelarii. Rodzice i chrzestni mają być obecni na nauce przedchrzcielnej w parafii w 2 sobotę miesiąca o godz. 12.00


Nauki przedchrzcielne.

Nauki przedchrzcielne są konieczne dla rodziców chrzestnych oraz dla rodziców dziecka.
Zapraszamy do kancelarii parafialnej w 2 sobotę miesiąca o g. 12.00 – nauka potrwa 30 minut i otrzymają Państwo zaświadczenie o odbytych naukach i tym samym prawo do bycia chrzestnymi. Nauki można zrobić w dowolnym terminie przypadającym w 2 sobotę miesiąca.

(W roku 2015 są to:  12 grudnia)

Jeżeli chrzest ma być z innej parafii to na naukę przynosimy zgodę Ks. Proboszcza.