Intencje mszalne 30 grudnia 2019 – 1 stycznia 2020

30 grudnia PONIEDZIAŁEK

7:00

Za + Eugeniusza o życie wieczne dla niego

7:00

Za + ks. Mariana Sobczyka (greg. 30)

18:00

Z ok. 55 urodzin Teodora Leśniewskiego o błogosławieństwo Boże w życiu

18:00

Za zmarłą Helenę Sierońską w 30. dzień po śmierci

18:00

Za zmarłego Zenona Wantuch w 30. dzień po śmierci

31 grudnia WTOREK

7:00

Wint. Panu Bogu wiadomej

18:00

W int. dobrodziejów kościoła, klasztoru i parafii, żyjących i zmarłych rodziców zakonników oraz tych, którzy polecają się naszym modlitwom

18:00

O Boże błogosławieństwo dla całej parafii, polecając Bogu ++ z naszej parafii i duszpasterzy

1 stycznia ŚRODA

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

9:00

O błogosławieństwo Boże i dary Duch Świętego dla wspólnoty klasztornej

10:30

Za zmarłego Franciszka Godek w 34. r. śmierci oraz za ++ z rodziny

10:30

W intencji Mieczysława o Boże błogosławieństwo, łaski i dary Ducha św

12:00

Za zmarłą Iwonę Pisarską

18:00

Za + Wiesława Michalskiego w 5. rocznicę śmierci

2 stycznia – CZWARTEK

WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH BAZYLEGO WIELKIEGO I

GRZEGORZA Z NAZJANZU, BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA

7:00

18:00

O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, w intencji WSD Franciszkanów oraz ministrantów i lektorów naszej parafii

3 stycznia– PIĄTEK

WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS

7:00

18:00

Za zmarłą Janinę Bierwieńską w 13 rocznice śmierci o radość życia wiecznego

18:00

Intencja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata – int. od Straży Honorowej

4 stycznia – SOBOTA

7:00

Intencja wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa oraz w intencji Ojca Świętego

7:00

Za zmarłą Joannę Kendyk w 30. dzień po śmierci

18:00

Do Dzieciątka Jezus w int. Anny z okazji 8 urodzin

5 stycznia

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

7:00

O Boże błogosławieństwo dla całej parafii, polecając Bogu ++ z naszej parafii i duszpasterzy

9:00

W intencji Wspólnoty Żywego Różańca, ich rodzin oraz Ojców i Braci posługujących w naszej parafii oraz za ++ ze Wspólnoty Różańcowej

9:00

Za zmarłą Genowefę Miksza i za zmarłych z rodziny Mariana i Andrzeja

10:30

W int. Ojców i braci Franciszkanów o błogosławieństwo Boże , łaski i opiekę Matki Bożej, z podziękowaniem za otrzymane od nich dobro

10:30

Za ++ rodziców Helenę Kwiecień w 10. r. śmierci i Tadeusza Kwiecień w 25. r. śmierci i za ++ Zofię Wieczorkowską i Wandę Nowakowską

12:00

W int. Leny o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej w dniu Chrztu Świętego

CHRZEST

Lena Rachbauer, Klara Jacek, Tymon Ulanowski

18:00

Do Dzieciątka Jezus w int. Agnieszki i Jana Grabarczyk z okazji 35. rocznicy ślubu i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.

Intencje mszalne 23 – 29 grudnia

23 grudnia PONIEDZIAŁEK

7:00

Za + ks. prałata Mariana Sobczyka (greg. 23)

7:00

Za ++ Jana, Józefa, Wincentego Przygoda, + Irenę Wiśniewską

7:00

W pewnej intencji

9:00

Za + br. Jerzego

18:00

Za + Helenę Müller w 30. dzień po śmierci

18:00

Za wstawiennictwem św. Franciszka w intencji Franciszki Nowak z okazji urodzin

24 grudnia WTOREK

7:00

O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Adama z okazji urodzin

21:30

Za + ks. prałata Mariana Sobczyka (greg. 24)

21:30

O Boże błogosławieństwo dla całej parafii, polecając Bogu ++ z naszej parafii i duszpasterzy

24:00

O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla rodziny Leśniewskich

24:00

Za ++ Zofię, Eugeniusza, Marię, Mikołaja Łabatczuk i za + br. Jerzego

25 grudnia ŚRODA

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

9:00

W intencji naszej prowincji zakonnej

9:00

W int. Grażyny i Jana Burdelak z ok. 48. rocznicy ślubu, o błog. Boże i z podz. za otrzymane łaski.

10:30

Za + Tacjanę Wojtowicz w 2. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny.

10:30

Do Bożego Miłosierdzia za + Romana Hermanowicz w 10. r. śmierci

12:00

Do Dzieciątka Jezus za + Zofię Kędzierską w 5. rocznicę śmierci, za ++ z rodziny Kędzierskich i Misztal

18:00

Za + ks. prałata Mariana Sobczyka (greg. 25)

26 grudnia – CZWARTEK

ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA

7:00

Za + ks. prałata Mariana Sobczyka (greg. 26)

9:00

Za ++ rodziców Zofię i Władysława Sadoch

9:00

Za + Annę Sokół w 11. rocznicę śmierci

10:30

Za + Franciszka Owsiany w 34. rocznicę śmierci i + Józefę w 10. rocznicę śmierci i za ++ z rodziny Owsiany i Wajda

10:30

W int. brata Szczepana z okazji imienin – o błog. Boże – int. od Margaretki

12:00

W int. Jakuba Hanysza z ok. 14. r. urodzin o Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

CHRZEST

Ryszard Pyra, Lena Wojak

18:00

Za + Tadeusza Kot w 10. rocznicę śmierci, ++ rodziców Kot i Pełech oraz za ++ brata i szwagra

27 grudnia – PIĄTEK

ŚWIĘTO ŚW. JANA APOSTOŁA I EWANGELISTY

7:00

Za + Marię, Mikołaja, Marię, Mieczysława, Józefa, dusze w Czyśćcu cierpiące

7:00

Za + ks. prałata Mariana Sobczyka (greg. 27)

18:00

Za ++ Marię, Jana, Zdzisława, Stanisława Trzcińskich

18:00

Za + Jana Kochaniskiego

18:00

Za + męża Janusza Dąbrowskiego w 9. rocznicę śmierci

18:00

Do Dzieciątka Jezus w podziękowaniu za otrzymane łaski, z prośbą o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Elżbiety i Zygmunta z okazji 45. rocznicy ślubu.

28 grudnia – SOBOTA – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH MŁODZIANKÓW

7:00

Za ++ rodziców Zofię i Eugeniusza oraz dusze w Czyśćcu cierpiące.

7:00

Za + ks. prałata Mariana Sobczyka (greg. 28)

18:00

Za + Władysława, ks. Krzysztofa, i Wiesława oraz ++ z rodziny Brzyskich i Kiełbowicz

18:00

Za ++ Marię i Feliksa Toda oraz ++ z rodz. Zaremba i Balewicz

29 grudnia – NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

7:00

Za + ks. prałata Mariana Sobczyka (greg. 29)

9:00

O Boże błogosławieństwo dla całej parafii, polecając Bogu ++ z naszej parafii i duszpasterzy

9:00

Do św. Franciszka z okazji 4-tej rocznicy urodzin Andrzeja, o zdrowie i błogosławieństwo Boże na każdy dzień życia oraz w intencji rodziców.

10:30

Za ++ rodziców Janinę i Stefana Sofinskich

10:30

O błog. Boże i dary Ducha Świętego dla Alicji i Waldemara i ich dzieci

12:00

Z podz. za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże z ok. 30. rocznicy urodzin Dagmary

CHRZEST

Kornelia Jaworska

18:00

O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Joanny